Home  Contact   

 

Voor kinderen                   

Bewust voelen

Touch of Matrix

Over mij

Ervaringen

Tarieven

Contact

Algemene voorwaarden

Workshops

Reizen

Links

Elk kind verdient het om zich ondersteund te voelen en van het leven te genieten.

Als ouder wil je graag dat je kind gelukkig is, gezond en zich lekker in zijn lijf voelt.

Maar dat is niet altijd zo. Soms kan een kind niet goed tegen teveel prikkels en weet het niet hoe het daarrmee om moet gaan. Of er zijn problemen in het gezin, waar het kind niet goed mee om kan gaan.

Is je kind hooggevoelig? Dan kan het niet goed tegen teveel prikkels. Dan weet het vaak niet goed met zijn gevoelens om te gaan en wordt het onrustig. Dan kan het helemaal overstuur raken door onrechtvaadigheid of onbetrouwbaarheid.

Ik vind het belangrijk bewust naar de talenten te kijken. Iedereen kan iets heel goed. Soms lijkt alles alleen maar over gedrag te gaan dat niet gepast is en voelt het kind zich alleen maar slecht en krijgt de overtuiging: ik kan niets goed doen, ik doe alles alleen maar fout. Ook ouders horen vaak van de school alleen maar negatieve reacties. Daarom stel ik de positieve kanten en talenten van het kind in het middelpunt.

Door ontspanningsoefeningen (autogene training) te leren kan het kind weer rust vinden. Kinderen beschrijven dat ze na korte tijd al eindelijk rustiger kunnen slapen en ook overdag sneller bij zich zelf kunnen zijn.

Eenvoudige ademhalingsoefeningen ondersteunen het gevoel, "ik heb het zelf in mijn hand", " ik kan weer bij mezelf komen."

Oefeningen om te leren gevoelens bewust te voelen, te benoemen en gepast uit te drukken, helpen met zichzelf en met andere mensen goed om te gaan.

Ook reageren kinderen heel goed op Touch of Matrix behandelingen. Door heel creatief gebruik te maken van verhalen kunnen kinderen zich heel snel voorstellen wat er gebeurt in hun lichaam en staan zij open voor veranderingen. Hun zelfhelingskrachten reageren daarop en worden geactiveerd.

Ondersteuning voor kinderen met ADHD:

Kinderen leren: IK BEN NIET ALLEEN

 • Ik leer wat er gebeurt in mijn lichaam
 • Ik leer hoe ik problemen kan oplossen
 • Ik leer manieren om mijn rust te vinden
 • Ik leer met stressvolle levensomstandigheden omgaan
 • Ik vind een andere zienswijze
 • Ik voel mijn gevoelens en kan ze uitdrukken
 • Ik leer hoe ik iets kan zeggen zodat ik begrepen word
 • Ik ben belangrijk
 • Ik hou van mezelf

Ondersteuning voor kinderen van gescheiden ouders:

Kinderen leren: IK BEN NIET ALLEEN

 • Ik leer hoe ik problemen kan oplossen
 • Ik leer met stressvolle levensomstandigheden omgaan
 • Ik vind een andere zienswijze
 • Ik voel mijn gevoelens en kan ze uitdrukken
 • Ik leer hoe ik iets kan zeggen zodat ik begrepen word
 • Ik kijk naar mijn wensen en kan onrealistische dromen loslaten
 • Ik vind nieuwe doelen
 • Ik ben belangrijk
 • Ik hou van mezelf

Ik bied verschillende sessies aan waar ik kinderen tijd en ruimte geef om op hun eigen manier zich bewust te worden van gevoelens en blokkades. Ze leren dan nieuwe mogelijkheden om hun leven positief te veranderen.

Ze leren ook om in een veilige omgeving en op een speelse manier een Nieuwe Kijk op hun eigen situatie te krijgen en op de omstandighe­den in hun gezin. Zo kunnen ze met een goed gevoel de toekomst tegemoet zien.

Ouders krijgen ook uitgebreid advies en ondersteuning.

 Het aantal sessies wordt in overleg besproken.

 

   

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor