Home  Contact |                   

 

 

 

Bewust voelen                           

Bewust voelen

Energie balanceren

Voor kinderen

Activiteiten voor kinderen

Ervaringen

Tarieven

Contact

Workshops

Over mij

Links

 Bewust voelen, gevoelens (be)leven, structuren herkennen

Je ontwikkelen met aangename en onaangename gevoelens

De afwisseling van aangename en onaangename gevoelens hoort bij het leven. Met deze therapie kun je leren om alle gevoelens te accepteren en om ermee om te gaan. Je komt veel te weten over je eigen structuren en die van anderen. Je kunt zien waar je kracht ligt en waaraan je aandacht kunt geven om verder te groeien of om problemen op te lossen.

Op een simpele, bijna speelse manier leer je veel over jezelf en ook over anderen met wie je omgaat.

 • Hoe sta je in het leven?
 • Welke gevoelens kun je leven?
 • Hoe reageer je op anderen en waarom reageren zij zo op jou?

Het herkennen van je eigen structuren en die van anderen, verdiept je inzicht en ondersteunt je verdere ontwikkeling. Je leert ook om gevoelens weer toe te laten en werkelijk te voelen, zodat er weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling en diepe vreugde.

Betekenis van EQ-SQ (emotionele intelligentie en sociale intelligentie) voor het dagelijks leven in relaties en families

 • EQ-SQ ziet emoties en gevoelens als bescherming voor stabiele relaties
 • EQ-SQ helpt ook met sterke onaangename gevoelens om te gaan
 • EQ-SQ maakt het mogelijk om tijdrovend, defensief gedrag en krachtrovende afweerprocessen te herkennen en bewust te maken
 • EQ-SQ helpt om belastende en concentratieverminderende innerlijke gesprekken in het contact met personen aan wie je gehecht bent, bewust te maken
 • EQ-SQ zorgt ervoor dat problemen, conflicten en crises op tijd herkend, verwerkt en opgelost worden
 • EQ-SQ heeft aandacht voor de wetmatigheden van het functioneren van de hersenen bij de ontwikkeling van relatie- en opvoedingsconcepten
 • EQ-SQ houdt rekening met de invloed van eerdere ervaringen op jouw actuele gedrag met je familie en in relaties

Of gevoelens als positief of negatief te beoordelen zijn, is afhankelijk van hoe ze ons leven beïnvloeden. Positief is het wanneer ze je evenwicht in stand houden en groei brengen. Het oordeel over gevoelens is onafhankelijk van of de gevoelens als aangenaam of onaangenaam gevoeld worden. (Damasius)

Gevoelens die als onaangenaam ervaren worden, moeten toegelaten worden en moeten begeleid worden tot er weer positieve gevoelens zijn.

Emotionele en sociale intelligentie ontwikkelen:

 • Het eigen lichaam waarnemen
 • Alle gevoelens bewust voelen
 • De afwisseling van gevoelens bewust als kans voor ontwikkeling gebruiken
 • Tijdig en op een goede manier gevoelens uitwisselen
 • Empathisch en attent de gevoelens van anderen waarnemen en er passend op reageren
 • Eigen structuren herkennen door je bezig te houden met de emotionele en sociale intelligentie van mensen met wie je nu of vroeger een relatie hebt/had.

Wanneer alle gevoelens geleefd kunnen worden, ervaar je vreugde, geluk, dankbaarheid en nabijheid. Deze gevoelens komen dan weer heel snel terug na woede of verdriet.

Begripsverklaring: EQ en SQ Neuro-Psychoanalytische Sociotherapie (NPS)

De NPS houd zich bezig met de betekenis van emotionele en sociale intelligentie voor de ontwikkeling en de stabiliteit van volwassenen, jongeren en kinderen vanuit het perspectief van de neurowetenschap, de psychoanalyse en de jonge wetenschapsrichting neuropsychoanalyse. Uit belangrijke concepten vanuit deze onderzoeksrichtingen, zijn de belangrijkste criteria voor EQ-SQ afgeleid en congruente therapie- of steunmethodes ontstaan.

Ref.: Institut für angewandte Sozialpsychologie Dr. phil. Alois Heinemann (zie www.eq-sq.de)

Dr. Alois Heinemann heeft deze methode ontwikkeld en praktisch op verschillende methoden toegepast. Sinds vele jaren geeft hij opleidingen in zijn instituut.

Dr. phil. Alois Heinemann, social psychologist: born in 1942; studied philosophy and theology; studies in sociology, theory of psychoanalysis and psychology with the main focus on clinical psychology, group dynamics, organisational psychology, and organisational sociology; 1980 Award of a PhD in the subjects of sociology and psychology; long-standing teaching post at the University of Siegen and the University of Applied Sciences in Dusseldorf; since 1977 work as a freelance consultant, sociotherapist and supervisor; 1982 Foundation of the Institute for Applied Social Psychology, member of "n-psa The International Neuro-Psychoanalysis Society".

http://www.eq-sq.de/index.php/en/eq-sq-nps/people

 

   

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor