Voor kinderen

Ik help kinderen zich te ontspannen en rustig te voelen, zodat ze weer in balans komen en zich lekker in hun lijf voelen.

Zo kan je ook als ouder ontspannen en weer vertrouwen dat alles goed is.

Is je kind
hooggevoelig? Dan zijn teveel prikkels een uitdaging. Dan wordt het vaak door zijn gevoelens meegesleept en wordt het onrustig. Dan kan hij/zij helemaal overstuur raken door onrechtvaardigheid of onbetrouwbaarheid.

Ik vind het belangrijk om bewust naar de
talenten te kijken. Iedereen kan iets heel goed. Soms lijkt alles alleen maar over onaangepast gedrag te gaan. Dan voelt het kind zich slecht en krijgt de overtuiging: ik kan niets goed doen, ik doe alles alleen maar fout.

Ouders horen ook van de school vaak alleen maar negatieve reacties. Daarom zet ik de positieve kanten en de talenten van het kind in het middelpunt.

Je ziet waar de
kracht ligt van je kind, welke talenten je kind heeft, maar ook waar je kind ondersteuning nodig heeft of wat de eerste stap moet zijn.

Methoden

Door gebruik te maken van mijn marionetten kunnen kinderen op een speelse manier gevoelens en situaties duidelijk maken.

Door
ontspanningsoefeningen (autogene training) te leren, kan je kind weer rust vinden. Kinderen beschrijven
na korte tijd al dat ze eindelijk rustiger kunnen slapen en ook overdag sneller tot zichzelf kunnen komen. Deze
training kunnen de kinderen alleen of in een kleine groep leren en oefenen.

Fantasieverhalen helpen kinderen om nieuwe oplossingen te vinden. Met affirmaties zoals ‘met moed gaat het
goed’ of ‘ik ben het waard’, kunnen zij hun dagelijkse uitdagingen beter aan.

Eenvoudige
ademhalingsoefeningen ondersteunen het gevoel ‘ik heb het zelf in de hand’, ‘ik kom weer in mijn kracht’.

Oefeningen om te leren
gevoelens bewust te voelen, te benoemen en gepast uit te drukken. Dit helpt kinderen om
goed om te gaan met zichzelf en andere mensen.


Ik leg het ondersteuningsprogramma uit: opvoeden met hart en brein van Daniel Siegel, hoogleraar psychiatrie.

Ook reageren kinderen heel goed op
'energie in balans brengen' behandelingen. Hun zelfhelingskrachten worden daarmee
geactiveerd.

Wat kinderen leren:

  • Ik leer wat er gebeurt in mijn lichaam
  • Ik leer hoe ik problemen kan oplossen
  • Ik leer manieren om mijn rust te vinden
  • Ik leer met stressvolle levensomstandigheden omgaan
  • Ik vind een andere zienswijze
  • Ik vind nieuwe doelen
  • Ik voel mijn gevoelens en kan ze uitdrukken
  • Ik leer hoe ik iets kan zeggen zodat ik begrepen word
  • Ik ben belangrijk
  • Ik hou van mezelf

Ik bied verschillende sessies aan waarin ik kinderen tijd en ruimte geef om op hun eigen manier zich bewust te worden van gevoelens.
Ze leren daardoor nieuwe mogelijkheden om hun leven positief te veranderen.


Ouders krijgen ook uitgebreid advies en ondersteuning.

Het aantal sessies wordt in overleg besproken.

Maak nu een afspraak voor een sessie per telefoon of per email.

Het kennismakingsgesprek is gratis. Een behandeling kost € 65,-.
Als voorbereiding vraag ik je een
intake-formulier in te vullen.

Iris Bäppler
Scheldestraat 26
8226 LV Lelystad

iris.baeppler@gmail.com
Mobiel: 06 - 37 17 29 57 of 0320 - 25 70 20